Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą ir kitus savo noru pateiktus duomenis www.mrbeemobile.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys yra tvarkomi prekių ir paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.mrbeemobile.lt ir Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Prikėjas pateikia prašymą panaikinti paskyrą www.mrbeemobile.lt . Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Pirkėjas turi šias teises:

1. žinoti ir susipažinti su savo Asmens duomenų tvarkymo būdu , kurio visi nuostatai pateikti laisvai prieinamai www.mrbeemobile.lt Privatumo politikoje (Asmens Duomenų apsauga);

2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami, buvo teikti per paskutinius vienerius metus;

3. reikalauti pataisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.mrbeemobile.lt

Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

Remiantis Taisyklių nuostatais, Pardavėjui, Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.mrbeemobile.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio svetainės www.mrbeemobile.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės www.mrbeemobile.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma ši informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

Prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas pateikia Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu mrbeemobile@icloud.com Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 3 d.d pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.